Ealaín Rang 5 (2008)

Coill Bhearna (2008)

Galway United (2008)

Ar an 8/12/'08 bhuaigh Anna Ní Chléirigh comórtas darbh ainm "Design your own Galway United Jersey Competition". Chuir Rang a 4, 5 agus 6 isteach ar an gcomórtas seo. Bhuaigh Anna 10 liathróid, 10 bibíní agus rudaí eile i gcóir an scoil. Bhuaigh sí geansaí nua agus éadaí eile i gcóir í féin freisin. Bhí lá oscailte i Elvery's agus bhailigh sí na duaiseanna ansin. Chuir go leor scoileanna isteach ar an gcomórtas seo. Bhí orthu geansaí nua a dhearadh agus a tharraingt agus ainmneacha na urraitheoirí a chuir air freisin.

Rang 5 Martina (2008-2009)


Bíonn craic againn i rang a cúig. Tá muid go léir suite ar bord difriúil, na ainmeacha ar na boird ná, Sorcóir,Pirimid, Priosma,cubóid agus Sféar.
Déanann muid go leor mataí agus Gaeilge.
Tá go leor againn agus tá muid chun tionscaidáil a dhéanamh ar Mheiriceá agus Chill Cheannaigh.
Déanann muid go leor ealíon i mbliana. Is breá linn rang a 5!

Rang a Cúig Michelle (2006-2007)

Tá ceathrar pháiste is fiche i rang 5.
Tá an-suim ag an rang seo i gcúrsaí spóirt agus ceoil.
Chuaigh siad go Bun Ráite i gCo an Chláir ar a dturas scoile anuraidh. Bhí an-lá acu.
Is aoibhinn leo an eolaíocht freisin . Baineann siad an-taitneamh as túrgnamh a dhéanamh.
An mána atá acu ná 'Ar scáth a chéile a mhairimid'.

Seo Rang a 5 sa halla